Få success med at være bæredygtig: Din vision - vores ekspertise.

SERVICES

Konsulent løsninger baseret på data, så I kan komme fra ESG til innovation

CSR RAPPORTERING

Bliv klar til de nye Europæiske retningslinjer for bæredygtighedsrapportering, også kaldet ESRS

FORRETNINGSMODEL-ANALYSE

Få kortlagt jeres forretningsmodel og bliv klogere på jeres konkurrenceparametre

ESG-MÅLTAL

Få styr på Double Materiality og hvilke ESG-måltal der er vigtigst at rapportere

VORES FOKUS

Bliv klar til de nye Europæiske retningslinjer for bæredygtighedsrapportering

I samarbejde, kan vi få din virksomhed helt på plads indenfor områderne i rette tid, rette kvalitet og tilmed ved hjælp af en ligefrem og ukompliceret proces.


Problemet for mange virksomheder er, at de har svært ved at organisere arbejdet med ”CSR og ESG” og komme i gang med processen. XeQtive har udviklet modeller og værktøjer som hjælper med at identificere hvad der er væsentligt for netop din forretning og de understøtter samtidig de analyser og dataindsamlinger der skal laves.


Vores løsningsmetoder, -processer og hjælpeværktøjer sikrer kvaliteten af de analyser der skal laves for at kvalificere virksomhedens bæredygtighedspåvirkninger. Derudover har vi særlig ekspertise i, hvordan man identificerer og forankrer måltal i relation til ESG.


Med baggrund i bæredygtig innovation, cirkulær økonomi og virksomhedsdesign er vores særlige fokus, hvordan man kommer fra forretningsmodel, konkurrenceparametre og strategi til relevante nøgletal. Derudover er det essentielt at man skelner til eksisterende ERP- og CRM-systemer, med henblik på at identificere nødvendige interne kontroller, samt de revisionsgange som vil skulle trykprøve ESG-nøgletal i fremtiden. På samme måde som DGPR og NIS 2, er det essentielt at CSR-arbejdet forankres compliance-mæssigt.


 • Forstå dine interessenters ESG påvirkning i forhold til din egen forretning
 • Få styr på kravene til din værdikæde med rettidig omhu (due diligence)
 • Forstå din forretningsmodel og hvordan den har ESG påvirkning (double materiality)
 • Udvælg de vigtigste ESG-måltal for din forretning
 • Sikre at din virksomhed overholder dokumentationskrav (compliance)
 • Sikre at din CSR-rapport og ESG-information kan revideres efter de kommende lovkrav

VORES BERETTIGELSE I MARKEDET

Verdensførende ekspertise baseret på data

Validere jeres ESG-måltal

ESG-KPI leverer et præcist og simpelt overblik, med mulighed for integration til jeres compliance eller CRM-system og derved nem overlevering af viden mellem medarbejdere.

Klarlæg jeres forretningsmodel

Kortlægningen giver en dybdegående og konsistent indsigt i forretningsmodellen, som er uafhængig af subjektive vurderinger. Dette reducerer risici for menneskelige fejl og subjektive holdninger i analysen.

Skab compliance

Mulighed for integration til jeres compliance eller CRM-system og derved nem overlevering af viden mellem medarbejdere

UNIK TILGANG

Få en personlighedstest af virksomhedens forretningsmodel og ESG-profil

XeQtive udfører konsulentydelser inden for:

 • CSR-rapportering eller delementer heraf
 • Double Materiality analyse
 • Stakeholder analyse, værdikæde analyse og due diligence
 • Bestemmelse af ESG-måltal og forankring af disse
 • Compliance af CSR-arbejdet og sikring af revisionsmulighed

Udover rådgivning og konsulentbistand tilbydes også:

 • Interim management
 • Inspirations foredrag
 • Halv- og heldags workshops
 • Kompetencegivende kurser inden for bæredygtighed, forretningsmodeller, strategisk ledelse og innovation

UDTALELSER

Kunderne siger

Sune

GRUNDFOS

Vi havde en fantastisk oplevelse med at arbejde med XeQtive Sustainability Advisory. De gav os værdifuld indsigt og hjalp os med at implementere bæredygtig praksis.

Jacob

RELATIONSFABRIKKEN

XeQtive Sustainability Advisory har været en uvurderlig partner i vores rejse mod skalerbarhed. Deres ekspertise og vejledning har haft en betydelig indflydelse på vores forretning.

Lisa

SUNCORP

Working with XeQtive exceeded our expectations. They helped us develop a comprehensive sustainability strategy that has improved our environmental and financial performance.

RÆK UD

Vi er klar til at lytte